Polityka prywatności

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Podmiot odpowiedzialny

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego i sklepu internetowego Przystanek Miłosna, zgłoszony w GIODO jest Marcin Brzeźniak, adres poczty elektronicznej: marcin@przystanekmilosna.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada pełnej staranności chroniąc interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, iż zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Zakres i cel gromadzenia danych

Administrator gromadzi dane osobowe w celu;

 1. Nawiązania, dostosowywania treści, jej zmiana oraz, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem), polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy Przystanek Miłosna lub na zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Działań w ramach marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora.
 3. W serwisie wdrożono funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiające m.in. na gromadzenie raportów danych demograficznych i zainteresowań.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 7. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Polityka Cookies

 1. Serwis www.przystanekmilosna.pl nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Chronimy prywatność osób odwiedzających witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
 2. Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej należącej do redakcji serwisu internetowego www.przystanekmilosna.pl. Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek zgodnie z  polityką strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszego serwisu internetowego.
 3. Osoba korzystająca z portalu www.przystanekmilosna.pl pozostaje anonimową, do momentu, kiedy zadecyduje ujawnić swoje dane.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, osoba korzystająca z formularza kontaktowego nie jest zmuszona do ujawniania swojej tożsamości.
 5. Wszystkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa są chronione. Jakiekolwiek informacje przekazywane drogą e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego  nie będą publikowane na stronie serwisu.
 6. Serwis www.przystanekmilosna.pl nie udostępnia żadnych informacji osobom trzecim. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy serwisu www.przystanekmilosna.pl.
 7. Zapytania dotyczące niniejszych zagadnień prosimy o zgłaszanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia mailowego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: marcin@przystanekmilosna.pl.